Voor en door Austerlitzers

Wonen met Zorg

Unieke patiowoningen in het Hart van Austerlitz

Ik wil hurenIk wil meer weten
woonstichting in het hart van austerlitz

Welkom bij

NuVoorStraks

Woonstichting NuVoorStraks

Woonstichting NuVoorStraks is een burgerinitiatief in Austerlitz. De stichting verhuurt patiowoningen in het centrum van Austerlitz, allemaal geschikt voor zorg. De woningen zijn onderdeel van het Hart van Austerlitz, dat in 2020 wordt gerealiseerd.  De woningen liggen naast een moderne, multifunctionele accomodatie met voorzieningen voor verschillende generaties en diverse maatschappelijke activiteiten. Samen maken wij het Hart van Austerlitz duurzaam en vitaal.

Duurzame zorgwoningen

De acht geschakelde patiowoningen zijn volledig toegerust op de wooneisen van mensen met een hoge zorgbehoefte en kwetsbaarheid. In combinatie met het brede zorgaanbod van zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt is het mogelijk voor Austerlitzers met een toenemende zorgvraag in hun eigen woonplaats te blijven wonen. Midden in het dorp blijven zij deel uitmaken van onze gemeenschap. Daarnaast zijn alle woningen energieneutraal. Opnieuw wordt een droom van Austerlitz gerealiseerd.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Inschrijving verlengd tot 1 juli

Inschrijving verlengd tot 1 juli

De toewijzing van alle zorgwoningen, dus ook die van de woningcorporatie, door de toewijzingscommissie met daarin de verschillende vertegen-woordigers van Woongoed, de Woonstichting NuVoorStraks, de gemeente Zeist en Austerlitz Zorgt is bijna afgerond. Onze...

Lees meer
Voortgang bouw

Voortgang bouw

De bouw schiet aardig op. De daken zijn in ruwbouw klaar, het metselwerk aan de zijkant en de achterkant is af en de kozijnen zijn geplaatst. Binnenkort wordt ook de voorkant afgemetseld. De leidingen zijn ingefreesd. Van de leidingen is een fotoarchief gemaakt dat...

Lees meer
Hart van Austerlitz

Hart van Austerlitz

Terwijl de bouw in volle gang is, denken al veel mensen na over de feestelijke opening van het Hart van Austerlitz. De officiële opening staat gepland voor zaterdag 7 november a.s. Over de manier waarop dat gaat plaatsvinden en wat er precies gaat gebeuren, vindt...

Lees meer
Woonstichting NuVoorStraks

Waar staan wij voor?

Samen zorgen voor elkaar

Woonstichting NuVoorStraks is een initaitief van inwoners van Austerlitz. De woningen zijn eigendom van de stichting. Hierdoor blijven ze ook op lange termijn beschikbaar voor de lokale bevolking. De financiering de woningen is deels door de eigen inwoners opgebracht. Er is gekozen voor huurwoningen aan de onderkant van de vrije markt.

Zelfredzaamheid

In Austerlitz staat zelfredzaamheid hoog in het vaandel. Dat is zichtbaar in de verschillende burgerinitiatieven, zoals onze woonstichting en de zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt. Ook persoonlijke zelfredzaamheid wordt zoveel mogelijk gestimuleerd, juist door er samen voor elkaar te zijn. Onze woningen dragen hier aan bij.

Wonen in Austerlitz

Veel mensen in Austerlitz wonen hier al hun hele leven. Dan is het fijn dat zij bij een toenemende zorgvraag niet uit het dorp hoeven te verhuizen. En ook voor inwoners zonder zorgbehoefte is wonen in ons groene, zorgzame dorp een bewuste manier van samen-leven. Talloze vrijwilligers steken hiervoor regelmatig hun handen uit de mouwen.

Zorgzaam dorp

Typisch Austerlitz

In 2018 werd Austerlitz ter gelegenheid van het eerste lustrum van de coöperatie Austerlitz Zorgt door wethouder Marcel Fluitman van Zeist uitgeroepen tot Zorgzaam Dorp.  Voor iedereen die het dorp binnenkomt, maken twee borden met daarop deze tekst, ‘Zorgzaam Dorp’, meteen duidelijk dat Austerlitz een plek is waar men voor elkaar zorgt. Woonstichting NuVoorStraks is daar ook een uiting van.

Neem een kijkje

Onze woningen

Locatie

De patiowoningen staan op het nieuwe deel van de Wellingtonweg, samen met zeven starterswoningen.

Bosrijke omgeving

Heerlijk wandelen in de prachtige bossen rond het dorp.

Architectuur

Met het ontwerp van de woningen en het naastgelegen gebouw heeft de architect de dorpsachige sfeer behouden.

Ontstaan van de stichting

Een nieuw burgerinitiatief

Ons verhaal

Woonstichting NuVoorStraks is opgericht door actieve inwoners van Austerlitz. Zij zagen dat mensen met een toenemende zorgbehoefte, veelal ouderen, het dorp  moesten verlaten wanneer deze zorg niet langer in de eigen woning verleend kon worden. Wat als ze nu eens zelf woningen konden aanbieden? Eerdere dorpsinitiatieven hadden ook wat eerst onmogelijk leek, toch weten te realiseren. Dus gingen ze aan de slag……

Betrokken inwoners

Het bestuur van de stichting bestaat uit betrokken inwoners, met ervaring in het opzetten van burgerinitiatieven. Zij zijn of waren werkzaam in de maatschappelijke sector en dienstverlening. Net als de leden van de Raad van Toezicht verrichten zij hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid.

Bij het dagelijks beheer van de woningen, zoals onderhoud en het verhelpen van storingen, worden waar mogelijk bedrijven uit Austerlitz betrokken.  Een en ander wellicht in samenwerking met het dorpshuis. 

 

Contact

Wanneer u geïnteresseerd bent als huurder, kunt u de knop ‘ik wil huren’ bovenaan deze pagina gebruiken. Voor vragen over onze stichting kunt u het onderstaande formulier invullen.