Eigen omgeving

Wonen en Zorg
Ik wil hurenMeer over de woningen
WONEN EN ZORG

Wonen in een vertrouwde omgeving bevordert het fysieke en mentale welzijn, zeker voor ouderen die zorg nodig hebben. Nabijheid van familie en vrienden, de ‘bekende weg’ weten, biedt kwetsbare ouderen houvast. In de patiowoningen kan zelfstandig worden geleefd en gewoond. Wanneer de zorgbehoefte toeneemt, levert zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt hiervoor de benodigde arrangementen. Hiervoor gelden dezelfde afspraken als voor alle inwoners van Austerlitz, het wonen in de patiowoning brengt geen bijzondere aanspraken of verplichtingen met zich mee.

DORPSONDERSTEUNER
De coöperatie Austerlitz Zorgt organiseert steun, zorg en hulp voor ouderen en andere zorgbehoeftigen in het dorp. De organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. De dorpsondersteuner, Marianne Veenema, speelt een sleutelrol in de organisatie. Zij is het eerste aanspreekpunt voor allerlei vormen van zorg. U kunt ook bij haar terecht wanneer u er niet uitkomt met de formulieren voor de inschrijvingsprocedure. Informatie over de inschrijving vindt u onder ‘ik wil huren’.
Zorgcoöperatie

Austerlitz Zorgt

De coöperatie ‘AUSTERLITZ ZORGT’ is opgericht in 2012. De coöperatie heeft tot doel het voor de oudere inwoners van Austerlitz mogelijk te maken zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk in ons dorp te blijven wonen. Austerlitz Zorgt organiseert de nodige steun, zorg en hulp voor ouderen en andere zorgbehoeftigen in het dorp. In een later stadium zal ook worden voorzien in de zorgbehoeften van gezinnen en jongeren.

breed aanbod

Voorzieningen

Ontmoeten

Jong en oud, bewoners en bezoekers ontmoeten elkaar in het Hart van Austerlitz.

Dagbesteding

Austerlitz Zorgt onderzoekt de mogelijkheden voor dagbesteding.

Kapper

Suuz Hairstyling neemt straks ook haar intrek in het nieuwe gebouw.

Austerlitz Eet

We zien enorm uit naar onze gezamenlijke maaltijden in het nieuwe gebouw. Dat kan straks hopelijk ook weer.

Huisarts

In het Hart komt een moderne, medische post.

Fysiopraktikum

Uw vertrouwde fysiopraktijk verhuist mee.

Contact

Wanneer u geïnteresseerd bent als huurder, kunt u de knop ‘ik wil huren’ bovenaan deze pagina gebruiken. Voor vragen over onze stichting kunt u het onderstaande formulier invullen.