belangstelling

Huren bij NuVoorStraks
Ik wil mijzelf inschrijven
voor wie 

Kom ik in aanmerking?

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een huurwoning van Woonstichting NuVoorStraks, gelden er een aantal criteria. Inwoners van Austerlitz of mensen met kernbinding aan Austerlitz kunnen met voorrang in de huurwoningen terecht. Binding betekent dat u de afgelopen 3 jaar onafgebroken of in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar in Austerlitz heeft gewoond. Deze regeling is vastgelegd in de huisvestingsverordening van Zeist.

Naast kernbinding en een inkomens- of vermogenseis worden de zorgwoningen toegewezen op basis van zorgbehoefte en mate van kwetsbaarheid.

De dorpsondersteuner van Austerlitz Zorgt helpt u graag met de inschrijving en het invullen van de verschillende formulieren. Natuurlijk blijft al deze informatie strikt vertrouwelijk. Lees hieronder eerst de andere informatie over de procedure. Denkt u daarna dat ons aabod geschikt voor u is? Schrijf u dan in via de knop bovenaan deze pagina.

Inkomenseis en toewijzing

Procedure

Inkomenseis

De woningen worden verhuurd in de vrije sector. Dat betekent dat er eisen aan uw inkomen en/of vermogen worden gesteld. Uw jaarinkomen dient boven de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te liggen. In 2020 is dat €39.055, deze grens wordt jaarlijks door de Rijksoverheid bepaald. In uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken, namelijk bij huishoudens die een inkomen onder de €39.055 hebben, maar een vermogen van tenminste €75.000. Het aantonen van het inkomen en/of vermogen kan op twee manieren. U kunt gebruik maken van het Aanslagbiljet Inkomstenbelasting van het meest recente jaar waarvan deze beschikbaar is, of van een Inkomens-verklaring. Deze laatste is aan te vragen bij de belastingdienst via “Mijn belastingdienst” of via de Belastingtelefoon 0800-0543.

Toewijzing

De feitelijke toewijzing geschiedt door een speciaal hiervoor ingestelde Commissie Toewijzing Zorgwoningen (CTZ) met vertegenwoordigers van de gemeente Zeist, Woongoed, Austerlitz Zorgt en Woonstichting NuVoorStraks. Zij doen dit onder strikte geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Toewijzingsbeleid

Lees hier het uitgebreide toewijzingsbeleid.

Huurvoorwaarden

Lees hier de huurvoorwaarden.

Voorbeeldcontract

Bekijk het voorbeeldcontract.

Contact

Wanneer u geïnteresseerd bent als huurder, kunt u de knop ‘ik wil huren’ bovenaan deze pagina gebruiken. Voor vragen over onze stichting kunt u het onderstaande formulier invullen.

Veelgestelde vragen

Ik woon nu niet in Austerlitz. Kom ik toch in aanmerking voor een woning?

Mensen uit Austerlitz hebben voorrang bij het huren van een woning. Wanneer er een woning vrijkomt en er is op dat moment geen belangstelling bij mensen uit Austerlitz, kijkt de Commissie van Toewijzing naar belangstellenden van buiten het dorp. Er is dus zeker een kans dat u in aanmerking komt. Kijk ook onder toewijzingsbeleid op deze pagina. 

Ik maak gebruik van zorg- en/of WMO voorzieningen. Hoe kan ik dat bij een verhuizing omzetten?

De dorpsondersteuner van Austerlitz Zorgt, Marianne Veenema, helpt u hierbij. Zij fungeert als het WMO-loket van de gemeente Zeist. U kunt het dus dichtbij huis regelen. U kunt haar bereiken via dorpsondersteuner@austerlitzzorgt.nl

Bij zwaardere zorgvragen brengt zij u in contact met Henriëtte van Morselt. Zij kan via haar bureau Accurate Zorg verdere zorg leveren, maar u kunt ook kiezen voor een andere zorgverlener. Ook dan zal de dorpsondersteuner dat faciliteren.

Mogen we wijzigingen aanbrengen in de woning?

Wij denken graag met u mee. Kleine veranderingen, die gemakkelijk ongedaan zijn te maken, zijn altijd toegestaan. Voor grotere wijzigingen, bij voorbeeld in de keuken of badkamer, is toestemming nodig.  Samen kijken we wat haalbaar is.

Kan ik een invalidenparkeerplaats krijgen?

Wanneer u daarvoor in aanmerking komt, zal onze dorpsondersteuner u graag helpen met de aanvraag bij de gemeente Zeist.