Voor en door austerlitzers 

Wonen met zorg 

Na de succesvolle oprichting van coöperatie Austerlitz Zorgt kreeg een nieuwe droom de ruimte: hoe kunnen we ervoor zorgen dat inwoners van Austerlitz met een toenemende zorgbehoefte zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen? Naast zorgwoningen van woningcorperatie Woongoed bleek er behoefte aan woningen in de vrije sector. Om er zeker van te zijn dat deze woningen ook op de lange duur voor de lokale bevolking beschikbaar zouden blijven, was het zinvol hier als dorp zelf eigenaar van te worden.

In 2017 richtte een aantal betrokken en actieve inwoners vanuit deze doelstelling de Woonstichting NuVoorStraks op. Met het zelf kopen en beheren van een aantal zorgwoningen in het dorp willen zij ervoor zorgen dat ouderen met een toenemende zorgvraag niet meer het dorp uit hoeven.

Voor de financiering moest een oplossing worden gezocht. Na veel overleg kregen ze het voor elkaar dat Triodosbank hen een lening verstrekte en dat de gemeente Zeist hiervoor garant staat. De Provincie Utrecht droeg bij met een subsidie voor het  energieneutraal maken van de woningen, Nul-Op-de-Meter.

Daarnaast moest eigen vermogen worden ingebracht. Hierin werd voorzien middels Stichting De Sleutel: een financieel vehikel waardoor particulieren tegen interessante voorwaarden geld kunnen lenen aan Stichting De Sleutel. Ook een aantal beleggingsBVs lenen aan deze stichting. De stichting verstrekt een hypotheek aan de woonstichting. In een podcastserie van Platform 31 over woonzorgvisies, vertelt voormalig voorzitter Jan Snijders meer over de keuzes die hebben geleid tot de realisatie van de woningen. Ook Nelleke van Olst, gesprekspartner bij de Triodosbank, is hierbij te horen. Luister hier de podcast.

In het landelijk netwerk voor burgerinitiatieven, NLZVE, trekt Woonstichting NuVoorStraks samen op met zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt.

MEDEFINANCIERING

Stichting De Sleutel

Stichting De Sleutel ondersteunt projecten die de zorg en het welzijn van de inwoners van Austerlitz bevorderen en die zonder steun niet tot stand kunnen komen. Stichting De Sleutel verstrekt een hypotheek aan Woonstichting NuVoorStraks, waardoor de laatste eigen vermogen kan inbrengen voor de aankoop van de patiowoningen. Het bedrag is volledig via crowdfunding tot stand gekomen. Een groot aantal inwoners heeft hieraan bijgedragen.

Triodos bank

Provincie

Stichting De Sleutel

Gemeentegarantie

kennismaken

Bestuur en RvT

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Madeline Buijs, voorzitter, Carl Timmermans, penningmeester, Marcel Maijer, secretaris, Carol Dohmen, communicatie en Willem van Florestein, huurderszaken. 

Raad van toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zijn Willem de Bruin, Guus van Montfort, Sander Jansen en Gerard Marlet. In de Raad heeft altijd een inwoner van Austerlitz zitting. Momenteel is dat Gerard Marlet.

Contact

Wanneer u geïnteresseerd bent als huurder, kunt u de knop ‘ik wil huren’ bovenaan deze pagina gebruiken. Voor vragen over onze stichting kunt u het onderstaande formulier invullen.